Pilot Vitaal Buitengebied

Bewoners en ondernemers werken samen met gemeente, provincie, waterschap en partners aan een toekomstbestendig buitengebied van gemeente Zundert!

Groeien doe je samen

Het buitengebied van gemeente Zundert heeft te maken met agrarische leegstand en klimaatverandering. Om het wonen, ondernemen en recreëren aantrekkelijk te houden bedenken we oplossingen voor dit gebied. Inwoners van zeven gebieden in gemeente Zundert delen tijdens de pilot hun wensen en ideeën voor het buitengebied. Zij nemen zelf het voortouw voor plannen en initiatieven en bepalen zo mee over de toekomst van hun eigen gebied. Samen met overheden en partners geven zij het buitengebied opnieuw vorm.

oude boerenschuur in Zundert

Vanuit het buitengebied

Artikel in Nieuws

1 min.

Zicht op water door samenwerking

Dit voorjaar plaatst het waterschap bij 15 agrarische bedrijven over heel de gemeente ruim 40 digitale meters, waarmee real-time wordt gemeten hoeveel bodem- en slootwater…

Artikel in Nieuws

1 min.

“Je moet elkaars taal blijven spreken, ook wanneer het moeilijk wordt”

De afgelopen jaren is er door betrokkenen hard gewerkt aan het buitengebied van Zundert. Patrick Kok (wethouder Ruimtelijke Ordening) kreeg vier jaar geleden de bestuursopdracht…

Artikel in Nieuws

1 min.

Concept gebiedsvisies Aa of Weerijs, de Eldert en Hulsdonk vastgesteld

Mooi nieuws!  De conceptvisies voor de gebieden Aa of Weerijs, De Eldert en Hulsdonk zijn door de raad vastgesteld. Hiermee is een van de doelstellingen,…

“Meerwaarde voor de toekomst!”

“Wederkerigheid geeft het buitengebied glans. We laten het verkokerde beleid onder voorwaarden los. We kijken breder, integreren disciplines en nodigen ondernemers uit om proactief met nieuwe ideeën te komen. Het moet wel gaan om ideeën die verder reiken dan het eigen perceel. Dat betekent dat een plan voor de toekomst meerwaarde moet hebben voor bijvoorbeeld de natuur, de leefbaarheid, de economie of duurzaamheid in het gebied. ” — Patrick Kok, wethouder gemeente Zundert

In dit filmpje vertelt Patrick Kok over de meerwaarde van de pilot.

Patrick Kok, wethouder gemeente Zundert

Over de pilot

Inwoners gaan zelf aan de slag met plannen voor het buitengebied.

Meer over het proces van de pilot

Gebieden

In deze zeven gebieden wordt enthousiast gewerkt aan de pilot Vitaal Buitengebied.

Bekijk alle pilotgebieden

Initiatieven

Laat u inspireren door initiatieven in het buitengebied!

Bekijk de voorbeeldprojecten

Webinar over pilot Vitaal Buitengebied

Op 19 juli 2021 organiseerden we samen met partners de eerste webinar over de pilot Vitaal Buitengebied.

Benieuwd naar de ontwikkelingen? Bekijk dan de samenvatting van het webinar.

Bekijk de compilatievideo van het webinar

Loket buitengebied

Het Loket Buitengebied (voorheen VAB-loket) helpt inwoners met uitdagingen rondom de vrijgekomen stallen, schuren en boerderijen. Meld uw initiatief!

Naar het Loket Buitengebied

VAB Impuls

VABIMPULS is een aanpak van de leegstandsproblemen in Brabant. Het is een initiatief van de provincie Noord-Brabant in samenwerking met Brabantse gemeenten, BrabantAdvies en Stimulus Programmamanagement.

Ga naar meer informatie over VAB Impuls

Unieke samenwerking

Bij deze pilot werken gemeente Zundert, provincie Noord-Brabant en Waterschap Brabantse Delta samen als een overheid. Dit zorgt voor een betere afstemming en samenwerking.

Bekijk alle samenwerkende partners

Een bijzondere samenwerking

Binnen de pilot Vitaal Buitengebied werken inwoners samen met drie overheden en verschillende partners.

Bekijk alle partners actief binnen de pilot
Susan van Ostaaijen, gebiedsregisseur Hulsdonk

“Mensen willen echt aan de slag!”

“Ze zeggen weleens: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat is hier ook echt het geval. Ik ben verrast dat iedereen zijn mening wil delen en vertellen waar ze aan denken of waar ze mee zitten. Mensen willen echt aan de slag.” — Susan van Ostaaijen, gebiedsregisseur Hulsdonk.