Breedschot

Uitdagingen in Breedschot

 

Het pilotgebied Breedschot is een vrij groot gebied met veel inwoners en ondernemers. Er is ook wat recreatie en toerisme te vinden. Deze combinatie van functies zorgt voor diverse uitdagingen. Een aantal innovatieve ondernemers ondervinden problemen om verder uit te breiden, ondanks de ruilverkaveling van een paar jaar geleden. Deze ondernemers zoeken naar oplossingen bijvoorbeeld in de vrijkomende agrarische bebouwing.

 

kaart Vitaal Buitengebied (Breedschot)

Bewonersavond concept gebiedsvisie

Al ruim 1,5 jaar zijn we bezig met de pilot Vitaal Buitengebied in Breedschot. In augustus 2020 hebben we een grote bijeenkomst gehad waarin we u hebben gevraagd mee te denken over de toekomst van uw woon- en werkomgeving. Met een aantal enthousiaste inwoners en ondernemers zijn we vervolgens aan de slag gegaan om knelpunten, wensen en ideeën op logische wijze bij elkaar te brengen. Covid heeft dit proces weliswaar vertraagd, maar inmiddels kunnen wij als team van pilotgebied Breedschot u een concept van de toekomstvisie voor Breedschot presenteren. We nodigen u graag uit op onze bewonersavond op 9 november, 19.30 uur bij De Tijd, Antwerpseweg 24 in Rijsbergen. Aanmelden kan tot uiterlijk 31 oktober. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Gebiedsvisie Breedschot – versie 1.1. CONCEPT 

Geef uw mening

Het is een ‘concept’ gebiedsvisie, omdat we u de gelegenheid willen bieden om nog mee te praten. Graag horen we wat u aanspreekt, wat verder moet worden uitgewerkt en waar u het wellicht niet mee eens bent. Op basis van uw feedback kunnen we de gebiedsvisie verder gaan schrijven.

In gesprek met elkaar

Om goed met u in gesprek te kunnen gaan, is er per avond ruimte voor maximaal 40 personen. Om iedereen de gelegenheid te bieden om te komen, organiseren we twee avonden. In de bijeenkomsten gaan we niet in op concrete plannen. Dat vindt op een later moment plaats wanneer initiatiefnemers zelf in gesprek gaan met hun omgeving over hun plannen (omgevingsdialoog).

Aanmelden bewonersavond 9 november, 19.30 uur De Tijd

Contact met Peter

Peter Reiters (2-1)