Dit voorjaar plaatst het waterschap bij 15 agrarische bedrijven over heel de gemeente ruim 40 digitale meters, waarmee real-time wordt gemeten hoeveel bodem- en slootwater er wordt opgepompt. Hierdoor weten we straks veel beter hoeveel water er in welke periodes nodig is. Iets dat voorheen onbekend was, maar door samenwerking nu wel mogelijk is geworden.

De afgelopen jaren is er door betrokkenen hard gewerkt aan het buitengebied van Zundert. Patrick Kok (wethouder Ruimtelijke Ordening) kreeg vier jaar geleden de bestuursopdracht om de VAB-problematiek in het buitengebied aan te pakken.
Hoe kijkt hij hier nu op terug? En ziet hij ook de resultaten van de samenwerking binnen de pilot Vitaal Buitengebied? We blikken samen met hem terug op deze leerzame periode.

Mooi nieuws!  De conceptvisies voor de gebieden Aa of Weerijs, De Eldert en Hulsdonk zijn door de raad vastgesteld. Hiermee is een van de doelstellingen, een nieuw perspectief voor landschap, natuur, water en economie behaald. De drie conceptgebiedsvisies zijn opgenomen in de ontwerp omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie wordt op hoofdlijnen beschreven welke kant de gemeente op wil met de ontwikkeling van Zundert tot 2040. Tot 16 maart kunnen inwoners via een zienswijze reageren op de visie.

 

 

Boomkwekerij Lodders wilt uitbreiden en heeft hiervoor een plan ingediend voor bedrijfsverplaatsing én natuurontwikkeling. Dit duurzame plan is mooi voorbeeld voor de nieuwe aanpak. De natuurontwikkeling en bedrijfsverplaatsing waren los van elkaar nooit gelukt. Door alle wensen en uitdagingen in een plan samen te voegen, ontstaat een plan waar iedereen beter van wordt.

 

 

In dit filmpje vertelt Patrick Kok -wethouder Ruimtelijke Ordening- trots hoe de pilot Vitaal Buitengebied bijdraagt aan creatieve oplossingen in het buitengebied en leidt tot mooie gebiedsvisies. De wethouder blikt terug op geleerde lessen, succesfactoren, het enthousiasme van inwoners en dorpsraden en nodigt iedereen uit mooie plannen te blijven maken. “Het is ons buitengebied en we moeten het samen doen!”.

Bekijk hier het filmpje.

 

De pilot Vitaal Buitengebied is nu al even bezig. Bewoners en ondernemers werken samen met gemeente, provincie, waterschap en partners aan een toekomstbestendig buitengebied van gemeente Zundert. De kar wordt getrokken door gebiedsregisseurs.

Wat hebben we in de tussentijd al geleerd en welke ervaringen hebben we opgedaan in pilotgebied Raamberg?

We vragen het aan gebiedsregisseur René Renne.

In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de toekomstvisies van Boomkwekerij Lodders en Van Aert Aardbeienkwekerij, over Zundert Floreert, een terugblik op het webinar Vitaal Buitengebied (zomer 2021) en vindt u informatie over het Loket Buitengebied.

Lees hier de nieuwsbrief van december 2021.

 

De pilot Vitaal Buitengebied begon in 2019. Het idee was duidelijk. In het buitengebied van Zundert wordt volop gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Maar hoe zorg je ervoor dat het er fijn blijft? Juist nu er zoveel actuele zaken spelen die invloed kunnen hebben? Zoals klimaatverandering, vergrijzing, agrarische leegstand en dergelijke.

Die vraag wordt beantwoord met de pilot Vitaal Buitengebied. Gerard van Hassel (Dorpsraad Wernhout) en Marcel van Miert (procesmanager) zijn beide betrokken bij de pilot. Ze zijn razend enthousiast en blikken terug op hoe het begon en wat de pilot tot nu toe heeft opgeleverd. 

Lees hier het interview uit BN De Stem, d.d. 15 december 2021.

Ook Aardbeienkwekerij Van Aert diende een plan in voor een Vitaal Buitengebied. De maatregelen richten zich op het verminderen van waterverbruik en het vasthouden van regenwater om het grondwater aan te vullen. Onder andere door peilgestuurde drainage en het biologisch zuiveren van huishoudelijk afvalwater van de huisvesting van arbeidsmigranten. We gingen met Mark van Aert in gesprek.

 

Steeds meer boeren denken erover om met de agrarische activiteiten te stoppen. Het Planbureau voor de Leefomgeving meldt dat het de komende jaren om duizenden boerenbedrijven gaat. En dat terwijl de leegstand van oude stallen loodsen in het buitengebied al groot is. Het zorgt voor verloedering en het trekt drugscriminelen aan.

Zundert heeft al drie jaar ervaring met een ruimer beleid. ,,Dat is een succes”, zegt wethouder Patrick Kok. “Er zijn 250 initiatieven opgestart. De regelgeving was verkokerd. We hebben de betrokkenen een plan laten maken en daarbij is een enorme energie vrijgekomen. Een mooi voorbeeld is een boomkweker die zijn bedrijf heeft verplaatst en daardoor kon uitbreiden. Ondertussen wordt op zijn oude terrein een natuurgebied aangelegd.” Volgens Kok is het vooral zaak om als gemeente de ondernemer bij te staan in ‘de wirwar van regeltjes’.

De gemeente Breda is druk bezig om een speciaal loket in te richten voor boerenbedrijven op zoek naar alternatieven. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2022 te starten.”

Lees hier het artikel uit BN De Stem, d.d. 7 december 2021.