Pannenhoef Oost

Deze uitdagingen zijn er in Pannenhoef Oost

 

In Pannenhoef Oost loopt natuur over in agrarisch gebied en dit vormt een uitloopgebied voor de kern Rijsbergen. Er wonen twee agrariërs die nadenken over hun toekomst en aankomende pensionering. Is er een opvolger? Is de locatie door een ander over te nemen? Of past een ander plan beter?

 

 

kaart Vitaal Buitengebied (Pannehoef Oost)

Samen hebben deze agrariërs een behoorlijke grondpositie. Een mogelijke toekomstige andere invulling heeft dan ook directe impact op de omgeving. Daarbij zijn de gronden deels gelegen is in het Natuurnetwerk Brabant en zijn er wellicht kansen voor wateropgave en landschap.

 

Dit is de stand van zaken

 

Afgelopen zomer (2020) hebben drie initiatiefnemers hun (eerste) ideeën gepresenteerd. Daarover hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen buurtgenoten. Op basis van de verkregen feedback zijn de ideeën deels in heroverweging genomen en moet er voor onderdelen gezocht worden naar een alternatieve invulling.

Gelukkig is gebleken dat er voldoende ‘energie’ is binnen de omgeving om samen naar de toekomst te kijken. Een vervolg ontmoeting is in de maak en vanwege het coronavirus kijken we welke invulling mogelijk is.

Gebiedsregisseur

We zijn voor dit gebied op zoek naar een gebiedsregisseur. Marcel van Miert valt tijdelijk in als ad-interim gebiedsregisseur.

panorama van het weiland