Pannenhoef Oost

Uitdagingen in Pannenhoef Oost

 

In Pannenhoef Oost loopt natuur over in agrarisch gebied en dit vormt een uitloopgebied voor de kern Rijsbergen. Er wonen twee agrariërs die nadenken over hun toekomst en aankomende pensionering. Is er een opvolger? Is de locatie door een ander over te nemen? Of past een ander plan beter?

Samen hebben deze agrariërs een behoorlijke grondpositie. Een mogelijke toekomstige andere invulling heeft dan ook directe impact op de omgeving. Daarbij zijn de gronden deels gelegen is in het Natuurnetwerk Brabant en zijn er wellicht kansen voor wateropgave en landschap.

 

kaart Vitaal Buitengebied (Pannehoef Oost)

Gebiedsvisie Pannenhoef Oost

In de zomer van 2020  hebben drie initiatiefnemers hun (eerste) ideeën gepresenteerd voor het gebied. Daarover hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen buurtgenoten. Op basis van de verkregen feedback zijn de ideeën deels in heroverweging genomen en werd er gezocht naar onderdelen voor een alternatieve invulling. Gelukkig bleek dat er voldoende ‘energie’ is binnen de omgeving om samen naar de toekomst te kijken. Er volgde dan ook verschillende afspraken om de gebiedsvisie verder te ontwikkelen.

Eind maart 2022 is de laatste hand aan gelegd aan het document.  Bijzonder is, dat dit een variant is waarbij de bewoners de visie zelf schrijven en de overheden meekijken.

 

Download hier de concept gebiedsvisie
Kaartje Pannenhoef

Gebiedsregisseur

We zijn voor dit gebied op zoek naar een gebiedsregisseur. Marcel van Miert valt tijdelijk in als ad-interim gebiedsregisseur.

panorama van het weiland